Valla tugispetsialistid

Haridusosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Margit Ots
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: koolid ja huviharidus
Telefon: 511 2820
E-posti aadress: margit.ots@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus,  filoloogia
   
Lily Roop
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: koolitransport ja -toit, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Telefon: 5302 1854
E-posti aadress: lily.roop@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   
Helen Veensalu
Amet: erivajadustega laste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5340 4313
E-posti aadress: helen.veensalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Hasel Juhanson
Amet:
eripedagoog, ametijuhend
Telefon: 5368 2214
E-posti aadress: hasel.juhanson@sauevald.e
Haridus kõrgharidus, eripedagoog
   
Rein Uusküla
Amet: logopeed, ametijuhend
Telefon: 5884 0538
E-posti aadress: rein.uuskula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, defektoloogia (eripedagoogika, logopeed)
   
Mart Nurk
Amet: psühholoog, ametijuhend
Telefon: 5342 2370
E-posti aadress: mart.nurk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Ivita Aadli  
Amet: psühholoog, ametijuhend
Telefon: 5375 3146
E-posti aadress: ivita.aadli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Kaidi Väät
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Telefon: 5866 9397
E-posti aadress: kaidi.vaat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   
Kaisa Tamm
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Telefon: 5346 1821
E-posti aadress: kaisa.tamm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Kadri Kõrge-Rosalka
Amet: eripedagoog, ametijuhend
Telefon: 5368 2214
E-posti aadress kadri.korge-rosalka@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haridusteaduste magister, eripedagoog-nõustaja
   
Birgit Tammjõe-Tulp
Amet: haridusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon 5860 7677
E-posti aadress: birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, hariduse juhtimine
eripedagoog, ametijuhend