Valla tugispetsialistid

Lapsevanemaid nõustavad Saue valla tugispetsialistid:

Lisainfo Saue valla tugispetsialistide kohta valla kodulehelt: https://sauevald.ee/ametnike-kontaktid#Haridusosakond

Lily Roop

Amet:

haridusspetsialist, ametijuhend

Valdkond:

koolitransport ja -toit, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO

Telefon:

5302 1854

E-posti aadress:

lily.roop@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, juhiabi

 

 

Helen Veensalu

Amet:

erivajadustega laste spetsialist, ametijuhend

Telefon:

5340 4313

E-posti aadress:

helen.veensalu@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, jurist

 

 

Anne Vainu

Amet:

haridus- ja tervisedendusspetsialist, ametijuhend

Valdkond:

tervisedendus, eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus

Telefon:

529 1462

E-posti aadress:

anne.vainu@sauevald.ee

Haridus

keskeriharidus

 

 

Rein Uusküla

Amet:

logopeed, ametijuhend

Telefon:

5884 0538

E-posti aadress:

rein.uuskula@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, defektoloogia (eripedagoogika, logopeed)

 

 

Mare Jallai

Amet:

logopeed, ametijuhend

Telefon:

5196 4611

E-posti aadress:

mare.jallai@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, eripedagoogika ja logopeedia

 

 

Mihkel Velström

Amet:

psühholoog, ametijuhend

Telefon:

5341 5533

E-posti aadress:

mihkel.velstrom@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, psühholoog

 

 

 

Kaidi Väät

Amet:

sotsiaalpedagoog, ametijuhend

Telefon:

5866 9397

E-posti aadress:

kaidi.vaat@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

 

 

 

Kadri Kõrge-Rosalka

Amet:

eripedagoog, ametijuhend

Telefon:

5368 2214

E-posti aadress

kadri.korge-rosalka@sauevald.ee

Haridus:

kõrgharidus, haridusteaduste magister, eripedagoog-nõustaja

 

 

Birgit Tammjõe-Tulp

Amet:

haridusosakonna juhataja, ametijuhend

Telefon

5860 7677

E-posti aadress:

birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee

Haridus

kõrgharidus, hariduse juhtimine