Ülevaate alates 11. märtsist kehtivatest piirangutest, ning koolieelsete lasteasutuste tööst

Ülevaate alates 11. märtsist  kehtivatest piirangutest, ning koolieelsete lasteasutuste tööst
10.03.2021

Head pered

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – sellest tulenevalt otsustas Vabariigi Valitsus, et kõik haridusastmed peavad alates 11.märtsist oma töö ümber korraldama ning viima laste, nende perede ja õpetajate kontaktid võimalikult madalaks.
Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, kuid sellegipoolest kutsub Vabariigi valitsus kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju. Kui teie perel pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse koju jätmiseks, tagatakse lapsele lasteaiakoht.

Saue vallavalitsus võttis tänasel istungil vastu ulatuslikest piirangutest tulenevad kohapealsed haridust (lasteaiad, koolid, eralasteaiad ja -hoiud) ning huviharidust puudutuvad otsused:

MUNITSIPAALLASTEAIAD

  • Kõik Saue valla lasteaiad jäävad avatuks ja lapsed, kelle koju jätmine pole võimalik, on jätkuvalt oodatud. Kontaktide minimiseerimiseks ja sellega viiruse seljatamisele kaasaaitamiseks palume kaaluda võimalust lapsega koju jääda. Sellisel juhul vabastatakse lapsevanem ajutiselt kohatasu maksmisest.
  • Kui annad lasteaiale hiljemalt 14. märtsi õhtuks teada valmisolekust last 15. märtsist kuni 14. aprillini lasteaeda mitte tuua, siis Sinu e-posti aadressile aprillikuu eest arvet ei saabu.
  • Kui siiski elu teeb korrektiivid ja vajad eelpool toodud perioodil lapse hoidmisel lasteaia abi, saabub arve selle perioodi eest, mis jääb koha kasutamise alguse ja perioodi (14. aprilli) lõpu vahele.
  • Neile, kes teavad juba praegu, et laps tuleb lasteaeda ka järgnevatel nädalatel, saabuvad kohatasuarved tavalisel moel.

Täiendav info (sh eralasteaedade kohatasu info) Saue valla kodulehelt: www.sauevald.ee ja Facebookist: www.facebook.com/Sauevald

NB! Kohakasutuse osas ootame kirjalikku infot kõigilt peredelt! Kui olete kaalunud ja langetanud oma pere otsuse lapse lasteaia kohakasutuse osas perioodil 15. märtsist kuni 14. aprillini, siis palume võimalusel esitada see 12.märtsiks kella 14.00-ks e-maili aadressile info@nolvakulasteaed.ee   
Kiri palume nimetatud aadressil saata ka nendel peredel, kes on praeguseks juba rühma teavitanud, et nad ei tule lasteaeda kriisiaja perioodil.