SUVERÜHMAD LASTEAEDADES JUULIKUUS

04.03.2022

SUVERÜHMAD LASTEAEDADES JUULIKUUS

  • Laagris asuvas Nõlvaku lasteaias
  • Saue linnas Midrimaa lasteaias

• Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja kelle vanem esitab avalduse lasteaia direktorile 15. märtsiks 2022.

• Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti. Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suverühmas kohal käib.

• Ettemaksuarve esitatakse ARNO süsteemi kaudu. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 130,8 eurot ja toidupäeva maksumus on 2,2 eurot.

ERALASTEAEDADE JA -HOIDUDE TOETUS JUULIKUUS

Saue vald maksab 1,5–3-aastaste laste eest, kes on vähemalt koos ühe vanemaga 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud, eralasteaia või –lapsehoiu toetust.

• Toetust ei maksta juulikuu eest, välja arvatud juhul, kui vanem on esitanud ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. maini 2022. aastal Saue valla haridusteenuste infosüsteemis ARNO vastava avalduse (https://piksel.ee/arno/saue)

• Toetus makstakse välja eralasteaiale või -lapsehoiule nende poolt esitatud arve alusel peale seda, kui vanem on lisanud esitatud avaldusele arve ja maksekorralduse koopia omaosaluse tasumise kohta juulikuu eest.

Lisainfot munitsipaallasteaedade suvise töökorralduse kohta küsi:

  • lasteaiast, kus laps käib
  • haridusspetsialist Lily Roobilt5302 1854, lily.roop@sauevald.ee.