Soovi avaldanud vanemad vabastatakse lasteaiatasu maksmisest aprillikuus

 

 

02.04.2020

Saue Vallavalitsus otsustas 18. märtsi istungil sulgeda valla munitsipaallasteaedade alatäitunud rühmad 1. – 30. aprillini ja vabastada lapsevanemad selleks perioodiks lasteaiatasu maksmisest.

Istuni otsustest  tulenevalt palume teil anda teada 31.märtsiks kui teie laps aprillikuus lasteaiakohta ei kasuta või kohta kindlasti vajab aadressil info@nolvakulasteaed.ee

Jagame teile vallavalitsuse istungi infot, mis avaldati Saue valla Facebooki koduleheküljel.

  • Valla munitsipaallasteaiad on avatud ning teenus soovijatele tagatud. Kui olukord muutub, otsustab lasteaia juhtkond koos vallavalitsusega edasiste sammude üle. Lasteaeda ei avata, kui soovijaid ei ole.
  • Valla munitsipaallasteaias on vanemad lasteaia kohatasust aprillikuus vabastatud kui annavad 31. märtsiks oma lasteaia direktorile teada, et laps aprillis kohta ei kasuta. Märtsikuu eest arveldatakse vastavalt juba esitatud arvetele. Sõltuvalt olukorra edasistest arengutest on võimalik märtsikuu kohatasu osaline tasaarveldamine tulevikus esitatavate arvete kaudu. Juhul, kui perel aga tekib näiteks poole aprillikuu pealt tekib vajadus laps lasteaeda tuua, siis loomulikult võetakse laps vastu ja arve esitatakse proportsionaalselt jäänud kuu eest
  • Sarnaselt munitsipaallasteaedadega teeb vallavalitsus Saue Vallavolikogule ettepaneku võimaldada ka eralasteaedades ja -hoidudes (kellega on vallal leping ning kus 1,5-3-aastane laps juba kohta kasutab), vabastada vanemad kohatasust aprillikuus kui vanemad annavad 31. märtsiks valla haridus- ja tervisedendusspetsialist Anne Vainule (anne.vainu@sauevald.ee) teada, et laps aprillis kohta ei kasuta. *Seda ettepanekut arutab vallavolikogu oma 27. märtsi istungil ja otsus tehakse teatavaks kohe peale istungi toimumist.*
  • Hetkel puudutavad kohatasu maksmisest vabastamise otsused aprillikuud.Kui kriisiolukord kestab, tehakse kuu aja pärast uued otsused ning teavitatakse neist kohe ka kõiki asjaosalisi.
  • Kui pere sissetulekud eriolukorrast tulenevalt märkimisväärselt vähenevad, vabastatakse laps lasteaia tasust vajaduspõhiselt, lähtuvalt valla kehtivast kohatasu kompenseerimise korrast. Palume pöörduda valla sotsiaalosakonna poole https://sauevald.ee/sotsiaal-ja-tervishoid
  • Vanematel, kes peavad kriisi ajal täitma tööülesandeid väljaspool tavapärast tööaega ja vajavad abi lapse hoidmisel, pöörduda otse valla haridusosakonda https://sauevald.ee/haridus. Vallal on olemas võimalused vastava teenuse korraldamiseks.

Infonupuke on üleval ka valla kodulehel: https://sauevald.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/yljmzU1hGIkr/content/vallavalitsus-suleb-alataitunud-ruhmad-lasteaedades-ja-vabastab-vanemad-aprillis-kohatasust?redirect=https%3A%2F%2Fsauevald.ee%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yljmzU1hGIkr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

 

Lisainformatsiooni tekkimisel anname teile sellest kindlasti e-maili teel teada.