Laagri piirkonna suvine valverühm juuli 2021

Laagri piirkonna suvine valverühm juuli 2021
05.02.2021

2021 aasta 1.juuli-30.juuli on Nõlvaku Lasteaed suvepuhkuseks suletud. Sellel perioodil on peredel võimalus kasutada suvise valverühma kohta (Laagri piirkonnas) Tuleviku Lasteaias: https://www.tulevikulasteaed.ee/

Soovist kasutada kohta suvises valverühmas teatab vanem lasteaia direktorile, mille nimekirjas tema laps on, kirjalikult hiljemalt 15. märtsiks jooksval aastal.

Suvise valverühma kasutamise kord ja tasu on sätestatud vastavalt Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale ja määradele.

Osalustasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale suvises valverühmas käimise avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suvises valverühmas kohta kasutab.

Osalustasu soodustused ei rakendu suvises valverühmas koha kasutajatele.

 

Suvist valverühma puudutavate määrustega saate tutvuda siin:

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg: https://www.riigiteataja.ee/akt/406032018009

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/406032020006