Kehtivad koroona lisapiirangud Harjumaal

Kehtivad koroona lisapiirangud Harjumaalkriis.ee
28.12.2012

Kehtivad koroona lisapiirangud Harjumaal (sh Tallinnas)

 

Alates 28. detsembrist 17. jaanuarini (k.a.)kehtivad Harjumaal järgmised hariduselu puudutavad piirangud:


Üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide hoonete õppetegevuseks kasutatavad ruumid on õppijatele suletud. Piirangut ei kohaldata, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Samuti ei kohaldata piirangut 1.-4. klassi, 9. klassi ning 12. klassi õpilastele.

  • Sportimine, huvitegevus ja täiendkoolitus

Sisetingimustes tuleb kolmeks nädalaks peatada noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe ning sportimine ja treenimine. Õues on need tegevused lubatud kuni 10-liikmelistes gruppides (pluss juhendaja). Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti ja kohaliku omavalituse poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks. 

Huvitegevuse ja täiendkoolituse piirang ei laiene erivajadustega inimestele, samuti ei kohaldata seda riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

  • Sellest tulenevalt ei toimu Nõlvaku Lasteaias huvitegevusi kuni 17.jaanuarini 2021