Infokiri: piirangute leevenemine alates 31. maist

Infokiri: piirangute leevenemine alates 31. maist
28.05.2021

Infokiri: piirangute leevenemine alates 31. maist, toetused, kiirtestid ja koostöövestlused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib 31. maist korraldada siseruumides grupiviisiliselt huvitegevust ja -haridust, noorsootööd, täienduskoolitust ja -õpet. Endiselt tuleb silmas pidada hajutamist ja kõiki teisi ohutusmeetmeid.

Haridus- ja noorteasutustes ning avalikes siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased ja juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Valitsus arutab hiljemalt kahe nädala pärast maskikandmise kohustuse piirangu asendamist range soovitusega kanda rahvarohketes kohtades maski.

Kirjast leiate ka ülevaate erinevatest toetustest, kiirtestimisest ning järgmisel nädalal algavatest koostöövestlustest üldhariduskoolidega.

Huvitegevus ja –haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe
Sisetingimustes tuleb tagada hajutatus ja ruumi täituvus mitte üle 50% ning kanda maski. Alates 31. maist võib, juhul kui ruumi suurus seda lubab, ühes ruumis koos viibida kuni 200 inimest ja alates 14. juunist kuni 600.
Välitingimustes toimuvates tegevustes tohib alates 31. maist osaleda 250 inimest ja alates 14. juunist maksimaalselt 1000 inimest.
Laagrite ja malevate korraldamisel tuleb järgida noorsootööle kehtestatud piiranguid.

Hariduselu
Kõigil haridusastmetel võib korraldada kontaktõpet. Siseruumides kehtib maskikohustus. Silmas tuleb pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise olulisust ning tagada siseruumides nõuetekohane ventilatsioon või tuulutamine. Töö korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.

Lasteaedades saab jätkata tavapärast tööd. Järgida tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi võimalikult ohutuks töö korraldamiseks.

Üritused ja aktused
Sisetingimustes tuleb tagada ruumis hajutatus ja ruumi täituvus mitte üle 50% ning kanda maski. Alates 31. maist võib ruumis viibida kokku kuni 200 inimest ja 14. juunist kuni 600.
Välitingimustes võib 31. maist osaleda üritusel kuni 250 ja alates 14. juunist kuni 1000.

Soovitame aktusi korraldades endiselt silmas pidada eri gruppide vaheliste kontaktide vähendamise olulisust ja korraldada suuremad üritused õues.

Vaktsineeritud ei pea jääma isolatsiooni
Koroonaviiruse vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed ei pea lähikontaktsena ühe aasta jooksul eneseisolatsiooni jääma. Samuti pikeneb kuuelt kuult aastale vabastus piiriületuse järgsest eneseisolatsioonist. Samas peab karantiinist vabastatud lähikontaktne kandma siseruumides, kus ta puutub kokku inimestega, kellega igapäevaselt samas kohas ei ela, 10 päeva jooksul kaitsemaski või katma nina ja suu. Pärast lähikontakti tuleb igal juhul jälgida tähelepanelikult oma tervist.

Vabariigi Valitsuse korraldus karantiini kehtestamise kohta.

Õpihuvi laagrite toetus
Kuni 11. juunini saavad kõik üldharidus-, kutse- ja huvikoolid ning nende pidajad, noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad ja ülikoolid taotleda õpihuvi laagrite korraldamise toetust. Laagrites saab korraldada tegevusi 1. – 12. klassi ning kutsekoolide õppijatele.
Toetust saab kasutada 2021. aasta lõpuni, mis tähendab, et laagreid saab korraldada ka uuel kooliaastal ning kasutada neid näiteks enne uue kooliaasta algust või sügisvaheajal.
Lisainfo: www.hm.ee/kriisitoetus

6 miljonit uuel õppeaastal õppija toetamiseks
Ministeerium toetab munitsipaal- ja erakoole enam kui kuue miljoni euroga, et pakkuda õpilastele uuel õppeaastal täiendavat tuge. Toetus jaguneb üldhariduskoolide pidajate vahel vastavalt õpilaste arvule. Summa arvutamisel on lähtutud õpilaste arvust seisuga 10. november 2020. Täiendava toetuse suurus on 40 eurot õpilase kohta kogusummas 6 135 920 eurot. Rahalise toetuse kasutamine iga konkreetse kooli puhul jääb kooli ja koolipidaja otsustada.

Tugi asendusõpetajate palkamiseks
Ministeerium jätkab koolide toetamist õpetajate töökoormuse leevendamiseks. Koostöölepinguid asendusõpetajate programmi ja Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga pikendatakse vähemalt käesoleva aasta lõpuni. Kevadperioodil on õpetajakoolituse üliõpilased abiõpetajatena koole aidanud ligi 2500 tunni ulatuses ning kokku on tellitud juuni lõpuni 2504 õpetajate asendustundi.
Lisainfo: www.asendusopetaja.ee

Kiirtestid
Mai alguses said lasteaiad, üldhariduskoolid ja kutsekoolid varu kiirteste, mida vajadusel eeskätt asutuse personali testimiseks kasutada. Tuletame meelde, et ootame hiljemalt 15. juuniks tagasisidet testide kasutamise kohta veebivormil.
Kiirtestide kohta saab lähemalt lugeda meie veebist.

Koostöövestlused üldhariduskoolidega
31. mail alustame kolmandat korda koostöövestlusi üldhariduskoolide juhtidega. Järgmise nädala jooksul võtab iga kooliga ühendust ministeeriumi või Haridus- ja Noorteameti töötaja, arutamaks, kuidas koolidel on koroonakriisis läinud ning millist täiendavat tuge oodatakse ministeeriumilt.
 

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium