Infokiri: lihtsustatud karantiin laieneb huvitegevusele, uuendatud testimise ja vaktsineerimise nõusolekuvormid, muudatused riigipiiri ületamisel, veebiseminarid, nõuandeliin

Infokiri: lihtsustatud karantiin laieneb huvitegevusele, uuendatud testimise ja vaktsineerimise nõusolekuvormid, muudatused riigipiiri ületamisel, veebiseminarid, nõuandeliin
27.09.2021

Infokiri: lihtsustatud karantiin laieneb huvitegevusele, uuendatud testimise ja vaktsineerimise nõusolekuvormid, muudatused riigipiiri ületamisel, veebiseminarid, nõuandeliin
27.09.2021

Esimene koolikuu on lõppemas ja täname teid, et olete kontaktõppe võimaldamise nimel pingutanud ja õppeasutustes lihtsustatud karantiini kasutanud. Infokirjaga juhime tähelepanu, et lihtsustatud karantiini võimalusi on laiendatud ka huvitegevusele. Samuti on hiljuti muutunud nõusolekuvormid - nüüdsest on vaktsineerimiseks ja testimiseks eraldi vormid, ka on muudatused õpilaste piiriületusejärgse koolis ja huviringis käimises. Tuletame ka meelde, et avatud on nõuandeliin ning haridustöötajad on oodatud erinevatele seminaridele.

Allolevat infokirja saab lugeda ka veebis.

Lihtsustatud karantiin laieneb koolis ja lasteaias toimuvale huvitegevusele

Muutunud karantiinikorra järgi võivad alates 27. septembrist lihtsustatud karantiinis olevad haigustunnusteta lasteaia, üldhariduskooli või kutseõppeasutuse lapsed osaleda haridusasutuse ruumes toimuvas huvitegevuses, kui sellest võtavad osa üksnes sama asutuse lapsed või noored. 10-päevase lihtsustatud karantiini perioodi vältel ei tohi osaleda koolivälistes tegevustes.

Kui kuni 12-aastane laps lapsehoius, lasteaias või koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis või lasteaias ja osa võtta huvitegevusest, kus osalevad ainult sama lasteaia või kooli lapsed.

Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12-18aastased õpilased, samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi negatiivse tulemuse korral ja haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd üldharidus- või kutsekoolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad samas haridusasutuses ning seal osalevad üksnes sama asutuse lapsed ja noored.

Lihtsustatud karantiini saab rakendada ka juhul kui lähikontakt tekib koolis või lasteaias toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või lasteaias käimist ning huviringides osalemist.
Korraldus

Õpilaste vaktsineerimise ja testimise nõusolekuvormid

Hiljuti on muutunud koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga nõusolekuvormid. Tegemist on kahe eraldi vormiga: vaktsineerimise nõusolekuvorm ja testimise nõusolekuvorm. Palume edaspidi nõusolekute küsimisel kasutada uusi vorme. Vormid leiab ministeeriumi kodulehelt.

Lapse vaktsineerimiseks koolis küsib lapsevanemalt nõusoleku kooli tervishoiuteenuse osutaja (kooliõde). Täidetud nõusolekuvormi tagastab vanem kooliõele. Ainult kooliõel on õigus töödelda nõusolekuvormis sisalduvaid isikuandmeid vaktsineerimise läbiviimiseks ja dokumenteerimiseks. Kooliõde peab nõusoleku küsimise vormi saatma vanemale vähemalt üks nädal enne vaktsineerimist. Samuti peab vanem teadma, millist vaktsiini vaktsineerimisel kasutatakse. Kui vanem nõusolekuvormi ei täida või seda kooliõele tagasi ei saada, ei saa kooliõde last vaktsineerida.

Kui vanem annab nõusoleku lapse vaktsineerimiseks vormis märgitud ajal, kuid last ettenähtud ajal mingil põhjusel ei vaktsineerita, on vanema nõusolek endiselt jõus. Kooliõde võib lähtuda vanema varem antud nõusolekust ega pea uut nõusolekut küsima, kuid peab vanemat teavitama uuest vaktsineerimise ajast vähemalt nädal ette ja kasutama vaktsiini, mille kasutamiseks on vanem nõusoleku andnud. Vanemal on õigus lapse vaktsineerimiseks antud nõusolek tagasi võtta.

 

Testimise nõusolekuvormis küsitakse lapsevanema nõusolek lapse antigeeni-RTD kiirtestiga testimiseks koolikeskkonnas. Kui lähikontakt toimus koolikeskkonnas, korraldab õpilasele kiirtestimise kooliõde (professionaalsete või enesetestimiseks mõeldud kiirtestidega) või kool (enesetestimiseks mõeldud kiirtestidega). Alaealise õpilase kiirtestimiseks tuleb küsida nõusolek lapsevanemalt. Nõusoleku võib küsida kooliõde või kool. Nõusolekuvormis sisalduvaid isikuandmeid võib kooliõde või kool töödelda ainult õpilase kiirtestimise korraldamiseks ja neid säilitatakse kuni 2021/2022. õppeaasta lõpuni. Kui vanem nõusolekuvormi ei täida, siis ei saa last testida. Kui vanem annab lapse testimiseks nõusoleku, kehtib nõusolek lapse igakordseks kiirtestimiseks käesoleval õppeaastal. Vanemal on õigus lapse testimiseks antud nõusolek tagasi võtta.

 

Juhime ka tähelepanu, et kool peab oma andmekaitsetingimusi testimisel saadud andmete töötlemisega seonduvalt ja Andmekaitse Inspektsiooni nõudest tulenevalt täiendama, kui vastav regulatsioon puudub. Nõusolekuvormil on viide, et töötlemise kohta saab infot kooli andmekaitsetingimustest. Eelnimetatu kehtib juhul, kui kasutatakse enesetestimiseks mõeldud kiirteste. Kui kooliõde testib õpilast professionaalse kiirtestiga, siis on tegemist tervishoiuteenuse osutamisega ning nõusoleku küsimise ja andmete töötlemise õiguslik alus on VÕS § 766 lg 3 ja 769.

 

Noorte riigipiiri ületamise ja eneseisolatsiooniga seotud muudatused

Alla 12aastaste laste suhtes kehtib nõue, mille järgi tuleb vaktsineerimata või COVID-19 läbipõdemata lapsevanema või hooldajaga reisilt tulnud lapsel teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks kolmandal päeval PCR- test. Juhul, kui lapsel pole haigussümptomeid, tohib ta minna esimesel päeval pärast reisi kooli või lasteaeda ning osaleda samas haridusasutuses toimuvas huvitegevuses. Kui kolmandal päeval tehtud testi tulemus on negatiivne, saab ta jätkata käimist koolis, lasteaias ning neis toimuvates huviringides. Positiivse testitulemuse korral tuleb jääda karantiini. Alla 12aastane laps, kes saabub riiki vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud vanema või hooldajaga ja kellel pole haigustunnuseid, saab koolitöös ja huvitegevuses osaleda piirangutevabalt.

12-18aastastele ja sel õppeaastal 19aastaseks saavatele noortele, kelle vanem või saatja ei ole vaktsineeritud ega läbi põdenud COVID-19 haigust ning kes ei ole ise vaktsineeritud, tuleb samuti teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisilt saabumisest kolmandal päeval PCR-test.  Juhul, kui lapsel pole haigussümptomeid, tohib ta minna esimesel päeval pärast reisi kooli ning osaleda samas haridusasutuses toimuvas huvitegevuses.

COVID-19 vastu vaktsineerimise infotunnid kõigile huvilistele
Esmaspäeval, 27. septembril toimuvad COVID-19 vastu vaktsineerimise infotunnid kõigile huvilistele. Kell 14.00- 15.00 saab infotundi jälgida ETV+ kanalil ning rus.postimees.ee ning rus.delfi.ee kaudu vene keeles ja kell 16.00-17.00 ETV kanalil ning ERR-i, Delfi, Postimehe ja Õhtulehe veebis. Infotunde saab ka järele vaadata.
Lisainfo

 

Vaktsineerimise infoseminar õpetajatele
13. oktoobril kell 15.00-17.00 toimub Äripäeva veebiseminaride keskkonnas õpetajatele mõeldud tasuta seminar. Dr Pilleriin Soodla ja prof Andres Merits annavad ülevaatliku loengu olulisematest vaktsiinvälditavatest haigustest, vajalikest vaktsiinidest ja immuniseerimise põhimõtetest.
Lisainfo ja registreerimine

"Distantsilt targemaks" veebiseminarid
Haridustöötajaid on oodatud osalema iganädalases veebiseminaride sarjas "Distantsilt targemaks", kus antakse õpetajatele ja koolijuhtidele kiirelt praktilisi soovitusi õppetöö tõhustamiseks.
Sügishooajal on toimunud seminarid õpilünkadest, e-hindamisvahenditest, lapse vaimsest tervisest. 1. oktoobril ootab ees veebiseminar "Juhtimise kunst: Unistuste tööandjaks kasvamise ilu, võlu ja valu". Seminarid on järelvaadatavad YouTube'is ja lisainfot leiab Harno kodulehelt.

 

Koolipsühholoogide nõuandetelefon
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös alustas septembrist tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Eestikeelne number 1226 on avatud esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab: https://www.hm.ee/et/koroona

 


Haridus- ja Teadusministeerium