Planeeritud tegevused

2020/21 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

ESMASPÄEV

11.15 - 11.45

MUUSIKA

TEISIPÄEV

09.45 - 10.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

09.15 - 09.45

09.45 - 10.15

10.45 - 11.15

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

MUUSIKA

NELJAPÄEV

 

 

REEDE

09.45 - 10.15

LIIKUMINE