Logopeediline töö Nõlvaku Lasteaias

  • hääldusraskuste väljaselgitamine ning korrigeerimine
  • kõnearendus
  • lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamine
  • kommunikatsioonivõime arendamine
  • nõustamine

Logopeedilist abi vajava lapse kõne arendamine toimub individuaal- ja/või alarühmatundides.

Logopeedi lähim koostööpartner on lapsevanem. Kõneravi tulemuslikkuse huvides on lapsel vaja regulaarselt harjutada ka kodus ning selles osas vajab ta lapsevanema tuge.

Kui teil on küsimusi oma lapse kõne arengu, kõneraviplaani või harjutuste kohta, võtke palun ühendust lasteaia logopeediga.

Linke ja viiteid lugemissoovitustega ->

 

Nõlvaku Lasteaia logopeed

Kristiina Lilja
+372 538 59 100
kristiina.lilja@nolvakulasteaed.ee

Logopeediga konsuleteerimine telefoni teel neljapäeviti 13.00-15.00
Logopeedi vastuvõtt eelneva registreerimise alusel neljapäeviti 16.00-18.00