Sündmused 2020/21

SÜNDMUSTE PLAAN 2020/2021 ÕPPEAASTAKS KUUDE LÕIKES

MÄRTS

 • Luulekonkurss „Emakeele kaunis kõla“ - 8-11.märtsil, toimub rühmasündmusena

APRILL

 • Tagurpidi naljapäev munadega: neljapäeval, 1.04 – rühmasisene. Vastutajad: rühmaõpetajad
 • JÄÄB ÄRA!Teater väljastpoolt maja: neljapäeval, 8.aprillil kell 11.15 Tallinna Lepatriinu Lasteteatri etendus "Muinasjutt" pilet 2,50.- Vastutaja: õppealajuhataja.
 • Spordi südamega, 19-23.aprillil. Südamepäev teisipäeval 20.aprillil. Vastutajad: terviseõpetaja koos tervisemeeskonnaga.
 • Rahvusvaheline tantsupäev: neljapäeval, 29.aprillil lasteaia õuealal. http://errs.ee/index.php?id=65077 Vastutajad: muusikaõpetaja ja õppealajuhataja
 • Volbripidu: reedel, 30. aprill, start kell 10:30 – kogu lasteaia lastele. Vastutajad: õpetajaskond, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja

MAI- kunstitööde näitus kultuurikeskuses teemaks „Õuesõpe, loovus ja looduslikud materjalid Nõlvaku Lasteaias“

 • Emadepäeva peod toimuvad kas virtuaalselt või mõnes muus ebatraditsioonilises võtmes:
  • Allikalapsed: 5.mail kell 16.00
  • Naerulinnud: 6.mai kell 16.00
  • Õnneseened: 4.mai kell 17.00
  • Liblikad:  5.mail kell 17.00
  • Vikerkaar: 6.mail kell 17.00
  • Karu-Sellid: 3.mail kell 17.00
 • Eelkoolirühmadele spordivõistlus Laagri lasteaedade Karikas: teisipäeval, 11.mail kell 10.00 Laagri Kooli staadionil. Vastutajad: liikumisõpetaja, õppealajuhataja.
 • Õuesõppenädal (kõik õppetegevused toimuvad õues) 10-14.mai. Vastutajad: rühmaõpetajad.
 • Teatrietendus, esmaspäeval, 10.mail kell 11.15, lasteaia hoovialal. Pilet 2,50.-
 • Õuesõppepäev Nõlvaku lasteaia lastele neljapäeval, 13.mai kell 10.00-12.00. Vastutajad: tervisemeeskond
 • Karu-Sellid KIK projekti raames õppekäigul looduses: maikuus 2021 Vastutajad: õppealajuhataja, õpetaja H-M.Vackermann 
 • Karu-Sellide lõpupidu, teisipäeval, 1.juunil kell 13.00 lasteaia hoovialal