Planeeritud tegevused

2021/22 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSD:

ESMASPÄEV

10.15 -10.45

10.45 - 11.15

MUUSIKA

PUUTÖÖ

TEISIPÄEV

11.45-12.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

09.15 - 09.45

09.45 - 10.15

10.30 - 11.00

11.15 - 11.45

 

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

TERVISEÕPETUS

MUUSIKA

 

NELJAPÄEV

10.20 - 10.40 RÜTMIKA

REEDE

11.45 - 12.15

LIIKUMINE