Planeeritud tegevused

2022/223ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSD:

ESMASPÄEV

11.45 -12.15

09.15 - 09.45

MUUSIKA

PUUTÖÖ

TEISIPÄEV

11.15-11.45

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

10.15 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 11.45

 

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

MUUSIKA

 

NELJAPÄEV

09.40 - 10.00 RÜTMIKA

REEDE

11.45 - 12.15

LIIKUMINE