Planeeritud tegevused

2020/21 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSD:

ESMASPÄEV

10.15 -10.45

MUUSIKA

TEISIPÄEV

10.45-11.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

10.15 - 10.45

11.15 - 11.45

11.45 - 12.15

MUUSIKA

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

NELJAPÄEV

10.20 - 10.40 RÜTMIKA

REEDE

10.45 - 11.15

LIIKUMINE