Planeeritud tegevused

2021/22 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

ESMASPÄEV

10.45 -11.15

10.45 - 10.30

MUUSIKA

PUUTÖÖ

TEISIPÄEV

10.15 - 10.45

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

9.10 - 9.40

9.45 - 10.15

11.15 -11.45

11.45 -12.15

 

TERVISEÕPETUS

MUUSIKA

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

 

NELJAPÄEV

10.40 - 11.00 RÜTMIKA

REEDE

10.45-11.15

LIIKUMINE