Planeeritud tegevused

2020/21 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

ESMASPÄEV

09.45 -10.15

MUUSIKA

TEISIPÄEV

11.15 - 11.45

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

9.15 -9.45

9.45 -10.15

10.45 -11.15

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

MUUSIKA

NELJAPÄEV

10.00 - 10.20 RÜTMIKA

REEDE

11.15-11.45

LIIKUMINE