Planeeritud tegevused

2022/23 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

ESMASPÄEV

09.45 - 10.15

11.15 -11.45

PUUTÖÖ VÄIKESTE GRUPPIDENA

MUUSIKA

TEISIPÄEV

11.45 - 12.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

10.15 - 10.45

11.15 -11.45

11.45 -12.15


MUUSIKA

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

 

NELJAPÄEV

09.40 - 10.00 RÜTMIKA

REEDE

11.15-11.45

LIIKUMINE