Planeeritud tegevused

2021/22 õppeaasta planeeritud tegevused:

ESMASPÄEV

10.15 - 10.45

10.45 -11.15

11.45 -12.15

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

MUUSIKA

TEISIPÄEV

09.45 -10.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

10.45 - 11.15

MUUSIKA

NELJAPÄEV

09.40-10.00

RÜTMIKA

REEDE

09.40 -10.15

LIIKUMINE