Planeeritud tegevused

2022/23 õppeaasta planeeritud tegevused:

ESMASPÄEV

09.15 - 09.45

09.45 -10.15

09.45 - 10.15

10.45 -11.15

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

PUUTÖÖ VÄIKESTE GRUPPIDENA

MUUSIKA

TEISIPÄEV

10.45 -11.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

09.15 - 09.45

11.45 - 12.15

TERVISEÕPETUS

MUUSIKA

NELJAPÄEV

10.20-10.40

RÜTMIKA

REEDE

10.45 -11.15

LIIKUMINE