Nõlvaku Lasteaiast

 • Nõlvaku Lasteaed pakub koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimalust.
 • Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias eesti keeles.
 • Nõlvaku Lasteaed on Saue ja Saku valla koostöös juulis 2012 valminud lasteaed Laagri alevikus Pääsküla jõe lähedal aadressiga Kaselaane 1, Laagri.
 • Lasteaeda saab tulla bussidega nr. 10, 14, 18 ja 27 (Vana-Pääsküla peatus) ja rongidega ELR5, ELR51, ELR52 ja ELR53 (Laagri peatus).
 • Lasteaia asukoht kaardil
 • Nõlvaku lasteaed avati 29.augustil 2012. aastal ning esimesed lapsed alustasid lasteaiateed 3.septembril 2012. Lasteaiale pandi nurgakivi 19.septembril 2011 ja seda kuupäeva peab Nõlvaku Lasteaed oma sünnipäevaks.
 • Nõlvaku Lasteaia teeb eriliseks fakt, et tegemist on Eesti esimese liginullenergia kuluga hoonega.Liginullenergia hoone energiatõhusus on väga suur. Nullilähedane või väga väike nõutav energia kogus pärineb olulisel määral taastuvatest energiaallikatest.
 • Nõlvaku Lasteaia keskkonna kujundamisel on väga suurt rõhku pööratud looduslähedusele ja keskkonnahoiule. Lasteaias on  loovustuba, liikumis- ja muusikasaal ning bassein.
 • Lasteaias on 6 aiarühma lastele vanuses 3-7 aastat. Rühmad jagunevad vastavalt 3-4-aastastele, 4-5-aastastele, 5-6-aastastele ja 6-7-aastastele lastele.Lasteaiarühmas on kohti maksimaalselt 24-le lapsele.
 • Lasteaed on avatud tööpäeviti 07.00-19.00. Lasteaias ei ole erirühmi, sobitusrühmi, sõimerühmi ja osaajalisi kohti. 
 • Nõlvaku Lasteaia põhiväärtused (sõbralik koostöö, tervis, keskkonnahoid ja loovus) on välja valitud ja kirja pandud 2013. aastal koostöös pedagoogide töögrupi, juhtkonna ning hoolekoguga.