Huviringid lasteaias 2021/22 õa

 2021/22 õppeaastal toimuvad huvitegevused vastavalt Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Huviringide teenusepakkujad alustavad huvitegevustega septembrist 2022, järgides riiklikke juhiseid huvitegevuste korraldamise osas www.kriis.ee lehel.

Huvitegevuste avamine, töö, korraldus ja kellaajad olenevad soovi avaldanud perekondade hulgast, täpsemate vanuserühmade grupides. Täpne informatsioon huviringide toimumise osas huviringide juhendajatelt.

 

Nõlvaku Lasteaias käivatel lastel on 2021/22 õppeaastal võimalik osaleda järgnevates huvitegevusest:

SPORDIRING

Sisu: spordiring 3-7 aastastele lastele, milles läbi sportliku tegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia.

Toimumise ajad:  esmaspäeviti 15.05-15.45 Õnneseened; 15.50-16.20 Karu-Sellid; 16.20-17.00 Naerulinnud Kolmapäeviti kell 15.05-15.45 Allikalapsed ja Liblikad; 15.45-16.20 Vikerkaar (alustab 6.septembri nädalast)

Juhendaja: õpetaja Meelis Mäekalle

Lisainfo: meelis.maekalle@gmail.com

 

MUUSIKARING

Sisu: muusikaring 3-7 aastastele lastele, milles läbi muusikalisetegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia. Laps saab huvikoolist hea rütmitaju ja muusikahuvi.

Toimumise ajad: teisipäeviti kell 15.05-15.40 Allikalapsed, Vikerkaar ja Liblikad; 15.45-16.15 Karu-Sellid; 16.20-16.55 Õnneseened ja Naerulinnud (alustab 7.septembri nädalast)

Juhendaja: õpetaja Katrin Mandel

Lisainfo: katrin.mandel@gmail.com

 

KAASAEGNE TANTS

Sisu: kaasaaegse tantsu huviring 3-7 aastastele lastele, milles läbi tantsulisetegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia. Laps saab huvikoolist hea rühi, koordinatsiooni ja rütmitaju.

Toimumise aeg: neljapäeviti kell 15.05 - 15.35 Vikerkaared, Allikalapsed, Liblikad ja Karu-Sellid (alustab 23.septembrist)

Juhendaja: õpetaja Kristi Hansen

Lisainfo: kristi.hansen@mail.ee

 

LOOVUSRING

Sisu: kunstiring 4-7 aastastele lastele, milles arendatakse loomingulisust, peenmotoorikat ja käelist osavust, kasutades selleks erinevaid materjale: paber, kangas, puit, nahk, pärlid. lõng ja palju teisi käsitöötarvikuid. Kõik huviringis valminud meistritööd saavad lapsed koju kaasa.

Toimumise aeg: kolmapäeviti kell 15.15  Naerulinnud ja Õnneseened, kell 16.00 Liblikad, Vikerkaared ja Allikalapsed (alustab 22.septembri nädalast)

Juhendaja: Gerli Erdman

Lisainfo: huvilooja@gmail.com 

 

MINU TANTSUKOOLI JA LAAGRI HUVIALAKOOLI SHOWTANTS

Sisu: Showtantsu treeningud 3-7 aastastele lastele, mille eesmärgiks on arendada lapsi läbi muusika, mängu ja tantsu. Lisaks arendatakse treeningutes painduvust ning koordinatsiooni läbi akrobaatilise liikumise.

Toimumise aeg: huviring ei jätka 2021/22 õppeaastal madala osalejate arvu tõttu

Juhendaja: Gerda Bergmann

Lisainfo: https://www.laagrihuvialakool.ee ja taigur@laagrihuvialakool.ee ja Gerda Bergmann, gerda@minutantsukool.ee

 

HARJU JALGPALLIKOOLI JALGPALL

Sisu: 3-7 aastastele lastele suunatud jalgpallitrenn, mille eesmärgiks on läbi jagpallitreeningu pakkuda lastele varases nooruses lõbu, sportlikke elamusi, eneseteostust läbi tunnustatud metoodika ja seda kõike positiivses keskkonnas. Treening toimub kuni ilm võimaldab lasteaia õueala jalgpalliväljakul.

Toimumise ajad neljapäeviti kell 15.15-15.45 kõik vanusegrupid (alustab 23.septembrist)

Juhendaja: treener Andre Moppel

Lisainfo: http://harjujk.ee ja info@harjujk.ee

 

INGLISE KEEL

Sisu: 5-7 aastastele lastele suunatud inglise keele tunnid on mängulised ja asjalikud. Teemad on huvitavad ning valitud igapäevaelust. Õppematerjali tegelased aitavad mängulise tegevuse kaudu muuta keeleõppe lapsele köitvaks ja lõbusaks. Nii jäävad uued sõnad, laulud ja luuletused märkamatult meelde. Kuna muusika loob hea meeleolu, siis on igas tunnis paar toredat laulu, mis aitavad korrata õpitud sõnu. Kasutame rohkesti pilte, raamatuid, mänguasju jpt. Kõige selle käigus omandab laps inglise keele hääldusalused, küllaltki suure sõnavara, oskuse moodustada lauseid, aru saada lihtsamast kõnest. Inglise keele tund toimub üks kord nädalas. Tunni pikkus on 35 minutit.

Toimumise aeg: esmaspäeviti  15.00 - 15.30 Allikalapsed, Liblikad ja Vikerkaar (alustab 20.septembrist)

Juhendaja: Ruth Jugala

Lisainfo: tarkuseterake@gmail.com  ja 5298282 

 

ROBOOTIKA 

Sisu: Robootika ring on 5-7 aastastele alles alustavatele noortele robootikahuvilistele. Ring on lastele, kellel robootikaalaseid teadmised puuduvad ning see on jõukohane kõigile. Antud astme lõpuks peaksid õpilased koostöös õpetaja ja lapsevanemaga jõudma selgusele lapse robootika ja tehnoloogiaalases huvis ja võimekuses. Õpilane saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga.

Peale selle astme läbimist õpilane:
• teab, mis on robot ning oskab ära tunda tavaelus kasutatavaid roboteid;
• oskab hinnata andurite vajalikkust ning teab nende üldisi tööpõhimõtteid;
• oskab vastavalt ülesandele kasutada järgmisi liikumismehhanisme: rihmülekanne, hammasratasülekanne, tiguülekanne, nukkülekanne;
• tunneb end kindlalt graafilise programmeerimiskeskkonnas ning oskab kasutada lihtsamaid programmeerimise võtteid.

Toimumise ajad: neljapäeviti kell 15.00 - 15.45 Allikalapsed;  15.45 - 16.30 Vikerkaar; 16.30-17.15 Liblikad (alustab 9.septembrist)

Juhendaja: Mai Pitsner

Lisainfo: taigur@laagrihuvialakool.ee