Huviringid lasteaias 2020/21 õa

Nõlvaku Lasteaias käivatel lastel on 2020/21 õppeaastal võimalik osaleda järgnevates huvitegevusest:

SPORDIRING

Sisu: spordiring 3-7 aastastele lastele, milles läbi sportliku tegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia.

Uued koroonapiirangutest tulenevad toimumise ajad:  ring ei toimu ajutiselt kuni koroonapiirengute leevenemiseni riigis ja Laagri piirkonnas

Juhendaja: õpetaja Meelis Mäekalle

Lisainfo: meelis.maekalle@gmail.com

MUUSIKARING

Sisu: muusikaring 3-7 aastastele lastele, milles läbi muusikalisetegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia. Laps saab huvikoolist hea rütmitaju ja muusikahuvi.

Uued koroonapiirangutest tulenevad toimumise ajad: ring ei toimu ajutiselt kuni koroonapiirengute leevenemiseni riigis ja Laagri piirkonnas

Juhendaja: õpetaja Katrin Mandel

Lisainfo: katrin.mandel@gmail.com

 

BALLETIRING

Sisu: ballettiring 3-7 aastastele lastele, milles läbi tantsulisetegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia. Laps saab huvikoolist hea rühi, koordinatsiooni ja rütmitaju.

Toimumise aeg: ring ei toimu ajutiselt kuni koroonapiirengute leevenemiseni riigis ja Laagri piirkonnas

Juhendaja: õpetaja Kristi Hansen

Lisainfo: kristi.hansen@mail.ee

 

TEGUSATE TUBA MTÜ LOOVUSRING

Sisu: kunstiring 4-7 aastastele lastele, milles pannakse rõhku laste käeliste oskuste arendamisele ning esmaste töövõtete õppimiseks läbi mängulise ja põneva ringitegevuse. Loovusringis on väga olulisel kohal lapse  tähelepanu, kujutlusvõime, loovuse ja eneseväljendusoskuse areng.

Toimumise aeg: ring ei toimu ajutiselt kuni koroonapiirengute leevenemiseni riigis ja Laagri piirkonnas

Juhendaja: õpetajad Meeli Lugus ja Maila Altroff

Lisainfo: tegusatetuba@gmail.com

 

MINU TANTSUKOOLI JA LAAGRI HUVIALAKOOLI SHOWTANTS

Sisu: Showtantsu treeningud 3-7 aastastele lastele, mille eesmärgiks on arendada lapsi läbi muusika, mängu ja tantsu. Lisaks arendatakse treeningutes painduvust ning koordinatsiooni läbi akrobaatilise liikumise.

Toimumise aeg: ring ei toimu ajutiselt kontakttegevusena kuni koroonapiirengute leevenemiseni riigis ja Laagri piirkonnas 

Juhendaja:treener Gerli Laugen

Lisainfo: https://www.laagrihuvialakool.ee ja taigur@laagrihuvialakool.ee

 

HARJU JALGPALLIKOOLI JALGPALL

Sisu: 3-7 aastastele lastele suunatud jalgpallitrenn, mille eesmärgiks on läbi jagpallitreeningu pakkuda lastele varases nooruses lõbu, sportlikke elamusi, eneseteostust läbi tunnustatud metoodika ja seda kõike positiivses keskkonnas.

Uued koroonapiirangutest tulenevad toimumise ajad : ring ei toimu ajutiselt kuni koroonapiirengute leevenemiseni riigis ja Laagri piirkonnas

Juhendaja: treener Andre Moppel

Lisainfo: http://harjujk.ee ja info@harjujk.ee

 

INGLISE KEEL

Sisu: 4-7 aastastele lastele suunatud inglise keele tunnid on mängulised ja asjalikud. Teemad on huvitavad ning valitud igapäevaelust. Õppematerjali tegelased aitavad mängulise tegevuse kaudu muuta keeleõppe lapsele köitvaks ja lõbusaks. Nii jäävad uued sõnad, laulud ja luuletused märkamatult meelde. Kuna muusika loob hea meeleolu, siis on igas tunnis paar toredat laulu, mis aitavad korrata õpitud sõnu. Kasutame rohkesti pilte, raamatuid, mänguasju jpt. Kõige selle käigus omandab laps inglise keele hääldusalused, küllaltki suure sõnavara, oskuse moodustada lauseid, aru saada lihtsamast kõnest. Inglise keele tund toimub üks kord nädalas. Tunni pikkus on 35 minutit.

Toimumise aeg: ring ei toimu ajutiselt kuni koroonapiirengute leevenemiseni riigis ja Laagri piirkonnas

Juhendaja: Ruth Jugala

Lisainfo: tarkuseterake@gmail.com  ja 5298282 

 

ROBOOTIKA

Sisu: Robootika ring on 4-7 aastastele alles alustavatele noortele robootikahuvilistele. Ring on lastele, kellel robootikaalaseid teadmised puuduvad ning see on jõukohane kõigile. Antud astme lõpuks peaksid õpilased koostöös õpetaja ja lapsevanemaga jõudma selgusele lapse robootika ja tehnoloogiaalases huvis ja võimekuses. Õpilane saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga.

Peale selle astme läbimist õpilane:
• teab, mis on robot ning oskab ära tunda tavaelus kasutatavaid roboteid;
• oskab hinnata andurite vajalikkust ning teab nende üldisi tööpõhimõtteid;
• oskab vastavalt ülesandele kasutada järgmisi liikumismehhanisme: rihmülekanne, hammasratasülekanne, tiguülekanne, nukkülekanne;
• tunneb end kindlalt graafilise programmeerimiskeskkonnas ning oskab kasutada lihtsamaid programmeerimise võtteid.

Uued koroonapiirangutest tulenevad toimumise ajad: ring ei toimu ajutiselt kuni koroonapiirengute leevenemiseni riigis ja Laagri piirkonnas

Juhendaja: Epp Teekivi

Lisainfo: epp.teekivi@gmail.com ja taigur@laagrihuvialakool.ee