2018/19 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

ESMASPÄEV

10.15-10.45

10.45-11.15

11.45-12.15

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

MUUSIKA

TEISIPÄEV

10.45-11.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

10.15-10.45

10.45-11.15

MUUSIKA

TERVISEÕPETUS

NELJAPÄEV

10.00-10.20

RÜTMIKA

REEDE

10.45-11.15

LIIKUMINE