2018/19 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

 

ESMASPÄEV

9.45-10.15

MUUSIKA

TEISIPÄEV

9.45-10.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

9.15-9.45

10.15-10.45

10.45-11.15

MUUSIKA

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

NELJAPÄEV

9.40-10.00

RÜTMIKA

REEDE

9.45-10.15

LIIKUMINE