2019/20 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

 

ESMASPÄEV

11.15-11.45

MUUSIKA

TEISIPÄEV

9.15-9.45

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

9.45-10.15

10.15-10.45

11.15-11.45

11.45-12.15

TERVISEÕPETUS

MUUSIKA

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

NELJAPÄEV

10.00-10.20

RÜTMIKA

REEDE

11.15-11.45

LIIKUMINE