2019/20 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

 

ESMASPÄEV

9.15-9.45

9.45-10.15

10.45-11.15

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

MUUSIKA

TEISIPÄEV

10.45-11.15

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

9.15-9.45

9.45-10.15

TERVISEÕPETUS

MUUSIKA

NELJAPÄEV

9.40-10.00

RÜTMIKA

REEDE

9.15-9.45

LIIKUMINE