2018/19 ÕPPEAASTA PLANEERITUD TEGEVUSED:

ESMASPÄEV

9.15-9.45

MUUSIKA

TEISIPÄEV

9.15-9.45

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

9.45-10.15

11.15-11.45

11.45-12.15

MUUSIKA

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

NELJAPÄEV

10.20-10.40

RÜTMIKA

REEDE

9.15-9.45

LIIKUMINE