2018/19 õppeaasta  planeeritud tegevused:

ESMASPÄEV

9.15-9.45

9.45-10.15

11.15-12.15

 

UJUMINE I GRUPP

UJUMINE II GRUPP

MUUSIKA

TEISIPÄEV

11.15-11.45

LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

10.45-11.15

11.15-11.45

TERVISEÕPETUS

MUUSIKA

NELJAPÄEV

9.15-9.40

RÜTMIKA

REEDE

11.15-11.45

LIIKUMINE