Lasteaia 2018/19 õppeaasta põhiteema on: Ilmamaa mind innustab, loovus suureks kasvatab.

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID:

  • Laps julgeb nutikate vidinate abil leida loovaid lahendusi ja on seeläbi innustunud olema koostöises mängus teiste lastega – väärtustame IKT-d!
  • Laps väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi, käitub keskkonda säästvalt mõistab enda ning teiste tegevuse mõju ümbritsevale- väärtustame keskkonda!
  • Laps arvestab teistega ning suhtub kaaslaste tegevusse sallivalt ning sõbralikult  - väärtustame sõbralikku koostööd!
  • Laps väärtustab enda ja teiste tervist, käitub tervislikult ning tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest nii õues kui ka siseruumides – väärtustame tervist!
  • Laps julgeb aktiivselt ja iseseisvalt tegutseda, loovalt mõelda, olla omaalgatuslik ja maailmanägemist selgitada – väärtustame loovust!

ÕPPEAASTA PÕHIVÄÄRTUS:

 

LOOVUS – Loome toetava keskkonna lapse uudishimu ja huvi hoidmiseks avastamise ja rõõmu kaudu.