Lasteaia 2019/20 õppeaasta põhiteema on: Tervis rõõmsa tuju loob, päike naeru põue toob!

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID:

 

  • Laps tunneb huvi nutikate vidinate ja hariduslike robotite vastu ning oskab läbi mängu rakendada lihtsamaid programmeerimise põhivõtteid - IKT teeb nutikaks!
  • Laps mõistab keskkonnahoiu ja taaskasutamise vajalikkust ning suhtub ümbritsevasse hoolivalt - väärtustame keskkonda!
  • Laps arvestab teistega ning suhtub kaaslaste tegevusse sallivalt ning sõbralikult  - väärtustame sõbralikku koostööd!
  • Laps väärtustab enda ja teiste tervist, käitub tervist hoidvalt ning tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest nii õues kui ka siseruumides – väärtustame tervist!
  • Laps kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid ja rakendab mängudes oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast; koostöös teiste lastega - väärtustame loovust

 

ÕPPEAASTA PÕHIVÄÄRTUS: TERVIS - Pöörame laste ja töötajate seas tähelepanu nii vaimse, füüsilise kui ka sotsiaalse tervise hoidmisele ning edendamisele. Aitame kaasa eakohaste tervisehoiakute kujunemisele lasteaias ja kodus. Lasteaias käivad terved lapsed, et kasutada maksimaalselt ära siin pakutavaid võimalusi. Tervis = värske õhk, täisväärtuslik toit, tasakaalustatud päevakava.