Lasteaia 2017/18 õppeaasta põhiteema on "Hoian ennast ja hoolin Inimestest, Kodumaast, Tervisest!"

2017/18 õppeaasta üldeesmärgid:

  • Laps tunneb huvi nutikate vidinate ja hariduslike robotite vastu ning oskab läbi mängu rakendada lihtsamaid programmeerimise põhivõtteid - IKT teeb nutikaks!
  • Laps mõistab keskkonnahoiu ja taaskasutamise vajalikkust ning suhtub ümbritsevasse hoolivalt - väärtustame keskkonda!
  • Laps suhtub kaaslastesse hoolivalt ja mõistab oma tegude tagajärgi - väärtustame sõbralikku koostööd!
  • Laps teab, kuidas hoida enda ja teiste tervist ning naudib aktiivset liikumist - väärtustame tervist!