Nõlvaku Lasteaias käivatel lastel on 2019/29 õppeaastal võimalik osaleda järgnevates huvitegevusest:

SPORDIRING

Sisu: spordiring 3-7 aastastele lastele, milles läbi sportliku tegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia.

Toimumise aeg: esmaspäeviti 15.15-16.00 ja 16.00-16.45 ja 6.45-17.30

Juhendaja: õpetaja Meelis Mäekalle

Lisainfo: meelis.maekalle@gmail.com

MUUSIKARING

Sisu: muusikaring 3-7 aastastele lastele, milles läbi muusikalisetegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia. Laps saab huvikoolist hea rütmitaju ja muusikahuvi.

Toimumise aeg: teisipäeviti 15.10-15.45 ja 15.45-16.15 ja 16.50-17.30

Juhendaja: õpetaja Katrin Mandel

Lisainfo: katrin.mandel@gmail.com

BALLETIRING

Sisu: ballettiring 3-7 aastastele lastele, milles läbi tantsulisetegevuse õpib laps ennast paremini tunnetama. Areneb lapse tähelepanu, taju, mälu ning fantaasia. Laps saab huvikoolist hea rühi, koordinatsiooni ja rütmitaju.

Toimumise aeg: kolmapäeviti 15.10-15.50

Juhendaja: õpetaja Kristi Hansen

Lisainfo: kristi.hansen@mail.ee

 

TEGUSATE TUBA MTÜ LOOVUSRING

Sisu: kunstiring 4-7 aastastele lastele, milles pannakse rõhku laste käeliste oskuste arendamisele ning esmaste töövõtete õppimiseks läbi mängulise ja põneva ringitegevuse. Loovusringis on väga olulisel kohal lapse  tähelepanu, kujutlusvõime, loovuse ja eneseväljendusoskuse areng.

Toimumise aeg: teisipäeviti 15.30-16.15 ja 16.30-17.15

Juhendaja: õpetajad Meeli Lugus ja Maila Altroff

Lisainfo: tegusatetuba@gmail.com

 

TEADUSRING KOLM PÕRSAKEST

Sisu: Kolme Põrsakese Teadusring on 5-7 aastastele lastele suunatud huviring, mille terve õppeaasta kestev programm lasteaialastele arendab loovust, äratab uudishimu maailma vastu ning on väga lõbus! Õppekava keskendub lastele loodusteaduste maailma tutvustamisega ning õpetab koduste vahenditega erinevaid teaduskatsed tegema.

Toimumise aeg: neljapäeviti 15.50-16.40 ja 16.40-17.25

Juhendaja: Liisa-Lotte Jaanisoo

Lisainfo: http://kolmporsakest.ee ja lasteaiad@kolmporsakest.ee

 

MINU TANTSUKOOLI JA LAAGRI HUVIALAKOOLI SHOWTANTS

Sisu: Showtantsu treeningud 3-7 aastastele lastele, mille eesmärgiks on arendada lapsi läbi muusika, mängu ja tantsu. Lisaks arendatakse treeningutes painduvust ning koordinatsiooni läbi akrobaatilise liikumise.

Toimumise aeg: neljapäeviti 17.00 - 17.30

Juhendaja:treener Gerli Laugen

Lisainfo: https://www.laagrihuvialakool.ee ja taigur@laagrihuvialakool.ee

 

HARJU JALGPALLIKOOLI JALGPALL

Sisu: 3-7 aastastele lastele suunatud jalgpallitrenn, mille eesmärgiks on läbi jagpallitreeningu pakkuda lastele varases nooruses lõbu, sportlikke elamusi, eneseteostust läbi tunnustatud metoodika ja seda kõike positiivses keskkonnas.

Toimumise aeg: Reedeti 15.15 - 15.45 5-7 aastased ja 15.50-16.20 3-5 aastased

Juhendaja: treener Urmo Timusk

Lisainfo: http://harjujk.ee ja info@harjujk.ee

 

INGLISE KEEL

Sisu: 4-7 aastastele lastele suunatud inglise keele tunnid on mängulised ja asjalikud. Teemad on huvitavad ning valitud igapäevaelust. Õppematerjali tegelased aitavad mängulise tegevuse kaudu muuta keeleõppe lapsele köitvaks ja lõbusaks. Nii jäävad uued sõnad, laulud ja luuletused märkamatult meelde. Kuna muusika loob hea meeleolu, siis on igas tunnis paar toredat laulu, mis aitavad korrata õpitud sõnu. Kasutame rohkesti pilte, raamatuid, mänguasju jpt. Kõige selle käigus omandab laps inglise keele hääldusalused, küllaltki suure sõnavara, oskuse moodustada lauseid, aru saada lihtsamast kõnest. Inglise keele tund toimub üks kord nädalas. Tunni pikkus on 35 minutit.

Toimumise aeg: esmaspäeviti 15.15-16.00 ja 16.00-16.45 ja 16.45-17.30

Juhendaja: Ruth Jugala

Lisainfo: tarkuseterake@gmail.com  ja 5298282