ERASMUS+

ERASMUS+ projekt „I LOVE SCIENCE!“

Alates 1.Septembrist 2017 osaleb Nõlvaku Lasteaed kahe aasta vältel rahvusvahelises lasteaedade strateegilise koostöö projektis I LOVE SCIENCE! (e.k. Mina armastan teadust!).

Projekti võtmetegevus: Koostöö innovatsiooni arendamiseks ja heade praktikate jagamine

Projekti põhisisu:  Heade praktikate jagamine

Projekti tegevus: strateegiline koostöö lasteaedade vahel

Projekti periood:01.09.2017 – 31.08.2019 (24 kuud)

Projekti koordinaatorriik: Eesti (Nõlvaku Lasteaed).

Projekti koordinaator lasteaias: õppealajuhataja Karolin Kabanen

Projekti veebilehekülg: https://twinspace.etwinning.net/48406/home

Projektis osalevad lasteaiad/lasteaed-algkoolid:

  • Diadrastiko Europaiko Sxoleio (Interaktiive Euroopa Kool), Kreeka, Varkiza (kakskeelne erakool Ateena äärelinnas Varkiza, mere ääres. Kreeka ja inglise/saksa keelne. Palju saksa keelsete perede lapsi). https://www.facebook.com/deschoolathens/
  • Nõlvaku Lasteaed, Laagri, Eesti (eesti keelne munitsipaallasteaed 3-7 aastastele lastele, 144 last, 22 õpetajat). www.nolvakulasteaed.ee 
  •  Gradinita cu Program Prelungit nr. 8/Kindergarten no.8 Palace of Crystal, Rumeenia, Braila (rumeenia keelne munitsipaallasteaed, 2-6 aastastele. 150 last, 11 õpetajat).  https://www.facebook.com/gradinita.gradinita.12
  • Cenap Şahabettin Ilkokulu, Türgi, Kadıköy linnaosa, Istanbul (türgi keelne munitsipaallasteaed-algkool, 5-9 aastastele. 680 last ja 34 õpetajat). http://cenapsahabettinilkokulu.meb.k12.tr/

Projekti eesmärk: Läbi mängulise tegevuse arendada lastes põhilisi teaduslikke, matemaatilisi, keelelisi ja tehnoloogilisi oskuseid.  

- aktiivse õppekeskkonna loomine lastele nii rühmaruumis kui ka väljaspool;

- holistilise õppe pakkumine;

- laste IKT, keele- ja digioskuste arendamine;

- laste huvi tekitamine matemaatika, keelte, teaduse ja tehnoloogia vastu;

- laste enesehinnangu arengu toetamine.

 

Töömetoodika: Tekitada ja arendada lasteaedade õppekavas leiduvate teoreetilistele eesmärkide kohta praktilisi katsetusi, tegevusi ja päris olukordasid. Eesmärk on siduda teoreetilised teadmised praktilisega ja pakkuda lastele mitmekülgset, holistilist õppe- ja kasvatustegevust.

Lasteaia rühmad on vastavalt konkreetse rühma huvidele, oskustele ja eripäradele jaotatud nelja gruppi, mis tegelevad erineva suunitlusega tegevustega:

 

TEADUSKLUBI (osalevad Naerulinnud)

- baasteadmiste jaoks otsitud/väljamõeldud praktilised katsed (mängud) lastele;

- laste mängima juhendamine - teadlaste rollid;

- laste teadusajakirja koostamine ja väljaandmine;

- kuulsate teadlaste ja nende leiutiste/avastuste tutvustamine läbi multimeedia ettekannete.

 

MATEMAATIKAKLUBI (osalevad Õnneseened)

- matemaatiliste mängude leidmine ja tegevustes kasutamine;

- laste tasemel kabeturniiri korraldamine;

- numbriliste mängude leidmine ja mängimine;

- geomeetriliste kujundite uurimine väljaspool siseruume;

- lastele orienteerumisülesannete organiseerimine.

 

KEELEKLUBI (osalevad Allikalapsed ja osaliselt ka Karu-Sellid)

- sihtkeeles teatrietenduse ettevalmistamine;

- inglise keelne lauluvõistlus;

- rollimängutegevused saalis;

- inglise keelsete laulude kuulamine ja sõnade meelde jätmine;

- lasteaias inglise keelsete filmide kinoõhtute korraldamine;

- kuulsate välismaalaste külla kutsumine.

 

TEHNOLOOGIAKLUBI (osalevad Vikerkaar ja Liblikad)

- õpetlike arvutimängude mängimine;

- veebimängude võistluste korraldamine;

- projektile veebilehe koostamine ja selle haldamine (õpetajate poolt);

- e-Twinningu kontode loomine ja partnersuhete haldamine (õpetajate poolt).

 

Projekti 2018/19 õppeaasta tegevuste hulka kulub projekti keeleklubi õpetajate kohtumine Rumeenias (Oktoober 2018), projektitegevuse tutvustamine üldsusele, IKT klubi õpetajate  kohtumine Eestis (Veebruaris 2019), projektijuhtide kohtumine Euroopas (Mais 2019), kogu projekti kokkuvõtete tegemine.